فراخوان بیش از ۱۱۰ نماینده از مجلسین انگلستان در دفاع از خواسته های مقاومت

بیش از ۱۱۰ نماینده از هر دو مجلس عوام و اعیان انگلستان با امضا بیانیه یی، به سازمان، آمریکا و اتحادیه اروپا برای آزادی ۷ گروگان اشرفی، تضمین امنیت ساکنان لیبرتی با استقرار کلاه آبیهای سازمان ملل و ضرورت تصویب اقدامات تنبیهی علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران به ویژه سرکوب زنان فرخوان دادند.

نمایندگان پارلمان انگلستان از هر دو مجلس این کشور، با تأکید بر حضور برجسته زنان ایران در جنبش مقاومت برای دموکراسی و نقش رهبری کننده خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به خاطر گردهم آوردن زنان به عنوان پیشتازان مقاومت علیه دیکتاتوری مذهبی، حمایت خود را از برنامه ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی برای آزادیهای اساسی در ایران، شامل برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، احترام به حقوق بشر و دموکراسی، برابری زن و مرد، یک ایران غیرهسته ای، جدایی دین از دولت، سیستم قضایی مستقل، حکومت قانون و لغو مجازات اعدام اعلام کردند.

بیانیه نمایندگان مجلسین انگلستان، ضمن یادآوری دستگیری ۸۰ زن در خیابانهای تهران در روز ۸مارس و اعدام یک زن ۲۶ساله در شهر اصفهان، به اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو فراخوان می دهد تا قویاً از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص وضعیت زنان را مورد بررسی قرار داده و اقدامات تنبیهی برای رژیم ایران در نظر بگیرد

نمایندگان مجلسین انگلستان همچنین از سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا می خواهند که به اقدامات فوری عملی برای آزادی ۷ گروگان اشرفی که ۶نفر آنها زن هستند، دست بزند. و امنیت ساکنان لیبرتی را با استقرار نیروهای کلاه آبی سازمان ملل تضمین کند.

 

Tags: , ,

 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...