فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای یک هفته اعتراض در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

کارگران، زحمتکشان، قیام آفرینان!

در آستانه روز جهانی کارگر، ستمکشان میهن اشغال شده، جنب و جوش خود را در مراکز کارگری و تجمعات صنفی، برای گرامیداشت عید بین المللی رنجبران آغاز کرده اند.

سازمان مجاهدین خلق ایران، با تبریک به کارگران و زحمتکشان میهن در زنجیر، با اعلام یک هفته اعتراض و خیزش از پنجم تا یازده اردیبهشت، عموم زحمتکشان و جوانان اشرف نشان در سراسر کشور را به گرامیداشت این روز و همبستگی با خواسته های کارگران دردمند و بپاخاسته، فرا می خواند.

در حالی که رسانه ها و منابع رژیم خط فقر را برای یک خانوار شهرنشین یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان اعلام کرده اند، درآمد ماهانه توده های میلیونی کارگر و کارمند و پیشه ور و کسبه جزء، با این مبلغ چندین و چند بار فاصله دارد. اکثریت عظیم مردم ایران در زیر خط فقر به سر می برند.

غول گرانی مضافاً بر قطع یارانه ها از سوی آخوند روحانی، بیداد می کند. هیولای ولایت می تازد و بر پیکر و تار و پود کارگران و زحمتکشان ایران تازیانه می زند. مردم ایران در ابتدای سال جدید به طور مضاعف با گرانی مواد غذایی و حاملان انرژی دست و پنجه نرم می کنند. رژیمی که سران پلیدش، از مبارزه با فساد و تبعیض دم می زنند، در چپاول حقوق و دسترنج کارگران، در غارت نان سفره مردم و در تبهکاری و خودکامگی دست تمامی ستمگران تاریخ را از پشت بسته اند. بهره کشی بی انتها و چپاول بی حد و حساب، توده مردم را به خاک سیاه نشانده اما جیبها و حسابهای بانکی آخوندها و عوامل و کارگزاران آنها را پرکرده است.

سرکوبگری و طرحهای فریبکارانه آخوند روحانی برای خاموش کردن موج عصیان و خشم و انزجار مردم، دیگر اثر ندارد. دیکتاتوری مذهبی، ”کلید“ و ریسمان نجات خود را در خوردن زهر اتمی و افزودن بر طنابهای دار و اعدام در ملأعام یافته است. اما بحرانهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و منطقه یی و بین المللی امان نمی دهد. صدای شکستن استخوانهای نظام فرتوت آخوندی در ”بالا“ و در ”پایین“ جامعه بگوش می رسد. نبرد سهمگین و آشتی ناپذیر مردم و مقاومت ایران با حاکمیت منفور آخوندی که ۳۳سال ادامه دارد وارد مرحله سرنگونی شده و نفسهای منحوس آن به شمارش افتاده است. افعی را باید کشت. هرگز کبوتر نمی زاید. انفعال و سازش و تسلیم در برابر اهریمن ولایت، راه حل نیست. راه حل در ایستادگی و مقاومت و در جنگ و نبرد صد برابر با غاصبان حق حاکمیت مردم، با دزدان دسترنج کارگر و دهقان و با غارتگران سرمایه های ملی و عمومی است.

آزادی حق مسلم ملت ایران است. آزادی با قیام ارتش آزادی محقق می شود
این در دستها و در اراده تک تک آحاد این میهن و تنها در ظرفیت مردم و مقاومت ایران است.

کارگران و زحمتکشان!
جوانان انقلابی و اشرف نشان،
رژیم جور و جنایت رفتنی است. باید برود. شرایط بیش از هر زمان آماده تغییر است.

بپاخیزید و هر کارخانه و واحد تولیدی و هر کوی و برزن را در هر زمان و هر فرصت به کانون شعله ور اعتراض و قیام تبدیل کنید.

مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر اصل ولایت فقیه
زنده باد آزادی- درود بر رجوی
سازمان مجاهدین خلق ایران
۲۷فروردین ۱۳۹۳