فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در آستانه ۱۶آذر – روز دانشجو

«تا آخرین نفس کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس»

اعلام هفته خیزش و اعتراض، در هر فرصت، هر زمان و هر مکان
با شعارهای: ”مرگ بر اصل ولایت‌فقیه“ ، ”زنده باد ارتش آزادی“

دانشجویان مجاهد و مبارز!
اشرف نشانان! قیام آفرینان!
جوانان به‌پا خاسته ایران!
16آذر، روز تاریخی خروش و خیزش دانشجویان و جوانان و دانش‌آموزان آگاه و آزاده ایران در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ فرا می‌رسد…
طنین شعارهای کوبنده و گامهای رزمنده دانشجویان پیشتاز، هم‌چنان لرزه بر اندام گاردها و پاسداران و جاسوسان و بسیجیان استبداد می‌اندازد: «تا آخرین نفس، کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس»، و فریادهای «تا مرگ دیکتاتور نهضت ادامه دارد» ؛
ستاد اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران؛ عموم دانشجویان، دانش‌آموزان و جوانان آزاده را به برپایی یک هفته اعتراض و قیام به‌ویژه در دانشگاهها و مدارس عالی و مراکز تحصیلی با شعارهای «مرگ بر اصل ولایت‌ فقیه» و «زنده باد ارتش آزادی» فرا می‌خواند.

خاطره تابناک سه ستاره شهید دانشکده فنی دانشگاه تهران، مصطفی بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی، را که خون پاکشان در 16آذر32 به دست دیکتاتوری سلطنتی برزمین ریخت، گرامی بداریم و برای درهم ریختن بساط تجاوز و اشغال دانشگاهها توسط شغالان عمامه‌دار و بسیجیان و پاسداران دیکتاتوری دینی به پاخیزیم.
از همان دانشگاههای به خون کشیده شده در آخرین مرحله خودکامگی رژیم سلطنتی بود که حنیف و سعید و بدیع زادگان و احمد زاده و جزنی و پویان به پاخاستند و سرکوب و گلوله و تیرباران شاه خائن را با آتش قهر انقلابی‌ پاسخ گفتند و راه انقلاب و آزادی را باز گشودند.
به رسالت دانشجویی و پیشتازی به‌عنوان نسل جوان و آگاه قیام کنید!
پرچمهای رهایی‌بخش پیشتازان فداکار و بن‌بست شکن را برافرازید!
اشرف نشان و خروشان، بساط ارعاب و اسیدپاشی و شلاق و شکنجه و اعدامهای روزمره استبداد هار دینی را درهم بکوبید!
سارقان و غاصبان تبهکار انقلاب مردم ایران، باندهای سرپا فساد دیکتاتوری آخوندی، اکنون در تله اتمی و در منجلاب جنایت و غارت و انهدام زیرساختهای کشاورزی و صنعتی و زیست محیطی میهن ما، دست و پا می‌زنند و به جان هم افتاده‌اند، به آنها امان ندهید!
در برابر تاخت و تاز چماقداران بسیجی و لباس‌شخصی و اسیدپاشان خامنه‌ای به یاری زنان و دختران آزاده و جوانان و همه اقشار محرومی که از سرکوب و ستم و تبعیض و تحقیر آخوندی به ستوه آمده‌اند، برخیزید.
به حرکتهای اعتراضی، به جو ملتهب و غلیان اجتماعی، برضد ام‌الفساد ولایت‌فقیه سمت و سوی سیاسی بدهید!
در ایام اربعین و رحلت پیامبر اکرم، ترفندهای امنیتی و دجالبازیهای رژیم یزیدی را که آن روی سکه اعدامهای روزمره و جمعی برای ارعاب عمومی است، با خروش حسینی «هیهات مناالذله» و «ان الحیاه عقیده و جهاد» در هم بشکنید!
«نصر من الله و فتح قریب»، «مرگ بر این رژیم مردم فریب»
درود بر دانشجویان و دانش‌آموزان شهید
سلام بر خلق ـ سلام بر آزادی ـ درود بر رجوی
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور
آذر 1393

منبع: سایت سازمان مجاهدین خلق ایران