فراخوان شورای ملی مقاومت به جامعه جهانی به تلاش برای لغو حکم اعدام زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

رژیم ضدبشری آخوندی، زندانی سیاسی مهندس ارژنگ داوودی، که از 11سال پیش در حبس به سر می برد را در یک دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم کرده است.

آقای داوودی 61ساله اهل آبادان، فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس آمریکا، در آبان 82 دستگیر شد. قضاییه آخوندی او را به اتهامهای «راه اندازی و تأسیس «جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی»، نوشتن «مانیفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، توهین به سران رژیم آخوندی به 11سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.

دژخیمان رژیم آخوندی که از مواضع قاطع این زندانی سیاسی علیه رژیم آخوندی به شدت خشمگین هستند، برای سومین بار او را به طور غیابی در دادگاه انقلاب کرج، به ریاست سردژخیم عاصف حسینی محاکمه و به اتهام «عضویت و هواداری و فعالیت مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین در زندان» به اعدام محکوم کردند. این حکم روز گذشته (29تیر) به وکیل وی ابلاغ شده است.

ارژنگ داوودی طی 12سال گذشته از زندانی به زندان دیگر منتقل شده و تحت انواع شکنجه ها و اذیت و آزارها قرار گرفته است. وی بارها دست به اعتصاب غذا زده و مدتهای طولانی در سلولهای انفرادی به سر برده است. او اکنون در زندان بندرعباس به سر می برد.

محکوم کردن یک زندانی سیاسی به خاطر فعالیتهای سیاسی وی در زندان، سقف جدیدی در دیکتاتوری و سرکوب است که فقط از فاشیستهای حاکم بر ایران ساخته است.

مقاومت ایران کمیسر عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ملل متحد و دیگر ارگانهای ذیربط بین المللی و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان را به محکوم کردن، حکم جنایتکارانه اعدام ارژنگ داوودی و تلاش برای لغو این حکم فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
30تیر1393 (21ژوییه 2014)