فرار یک زندانی از زندان زاهدان

یک زندانی روز دوشنبه از بند 5 زندان مرکزی زاهدان فرار کرد. این زندانی که حآمد نارویی نام داشت پس از انتقال به دادگاه از دست مأموران فرار کرد.

مأموران برای متوقف کردن این زندانی اقدام به تیراندازی به سمت وی کرده‌اند اما او توانسته است از دست مأموران فرار کند.

این زندانی محکوم به اعدام بیش از سه سال بود که در زندان مرکزی زاهدان در انتظار حکم اعدام بود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...