فرانسه: برجام، چک سفید امضاء برای نقض حقوق بشر در ایران نیست

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه اول فروردین با اشاره به حکم تازه برای نسرین ستوده، وکیل زندانی و فعال حقوق بشر، گفته است، توافق هسته ای قدرت جهانی با ایران، برجام، به مثابه چک سفید امضاء برای نقض حقوق بشر در این کشور نیست.

به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان خطاب به نمایندگان پارلمان فرانسه گفته است: صدور حکم تازه برای خانم ستوده خشم جهانی را در پی داشته است و این دولت ما نیز چنین احساسی دارد. رادیو فردا