فرانسه نیز حمایت خود را از معترضان ایران اعلام کرد

سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه، “انییس فون در مول”، نیز اعلام کرد که این کشور “تظاهرات جاری در شماری از شهرهای ایران را با دقت دنبال و از کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان ایرانی طی روزهای اخیر ابراز تأسف می کند.”

سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه نیز پشتیبانی این کشور را “از آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز” از سوی مردم ایران اعلام کرده است.

پیش از این المان و امریکا نیز حمایت خود را از مردم ایران اعلام کرده بودند.