فرسودگی ٥٠٪ شبکه برق تهران، نقص تجهیزات عامل خاموشی

فرسودگی ٥٠ درصد شبکه برق تهران/نقص تجهیزات؛یکی از علل خاموشی‌ها

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق تهران میگوید که با افزایش دما و افزایش مصرف برق، میزان خرابی تجهیزات بالا می رود و باعث ایجاد خاموشی در محدوده‌های مختلف می‌شود. 

حمیدرضا منصوری، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق تهران بزرگ به مهر گفت:” خاموشی‌های پراکنده پایتخت که بعضاً در مواردی شاهد تکرار منظم آن در ساعات روز هستیم، بدلیل خرابی تجهیزات است که میانگین زمان رفع عیب بسته به نوع تجهیز بین یک تا دو ساعت طول می‌کشد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق تهران بزرگ گفت که ٥٠ درصد از شبکه‌های توزیع برق تهران بالای ۳۰ سال قدمت دارد.