فرمانده “تیپ فاطمیون” در سوریه به هلاکت رسید

بنا بر گزارشهای رسانه حکومتی تائید کردندکه  سرکرده لشگر افعانی فاطمیون منطقۀ جنوب شهر حلب در سوریه به هلاکت رسید.

منابع مخالفان سوری گزارش داده بودند که سرکرده “تیپ فاطمیون” طرفدار حکومت سوریه در درگیری های حومه جنوبی حلب کشته شده است.

به گزارش الجزیره، منابع مخالفان سوری تاکید کردند که “ابراهیم یعقوبی” شبه نظامیان “تیپ فاطمیون” را در درگیری های حومه جنوبی حلب کشته اند.
این منابع افزودند مخالفان، شماری از نیروهای حکومتی و شبه نظامیان طرفدار آن را در درگیری های مسلحانه کشته و توانسته اند کنترل چند منطقه را در حومه جنوبی حلب در اختیار بگیرند.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه فارس: تیپ فاطمیون، واحد متشکل از افراد نظامی شهروندان افغانستانی است که هم اکنون در سوریه برای دفاع از حرم حضرت زینب واقع در جنوب دمشق، فعالیت می کنند.