فروریختن سریع امپراتوری ولایت فقیه با سقوط اسد

نخست وزیر سابق لبنان گفت، حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، دستورات و فتوای خامنه ای را در مورد جلوگیری از سقوط رژیم اسد اجرا می کند.

سعد حریری گفت، رژیم اسد قطعا سقوط  خواهد کرد و نه خامنه ای ، نه حسن نصرالله  و نه هیچ قدرت منطقه ای دیگر قدرت زنده نگه داشتن این رژیم را ندارد.

از سوی دیگر یکی از نزدیکان سعد حریری از جریان “المستقبل” لبنان گفت، سرنگونی بشار اسد منجر به آغاز فروریختن سریع امپراتوری ولایت فقیه می گردد.

وی افزود، با از بین رفتن رژیم سوریه، حزب الله حمایت استراتژیکی خود را نیز از دست خواهد داد و در نهایت عراق هم از دست ولایت فقیه خارج خواهد شد و حتی وضعیت در رژیم ایران نیز دگرگون می شود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...