فروش سبد کالاهای دولتی توسط نیروهای مسلح رژیم

sabad_6بنا به گزارش تصویری که خبرگزاری حکومتی فارس امروز منتشر کرده است، تعداد کثیری از نیروهای مسلح نظام پلید جمهوری اسلامی پس از دریافت سبد کالاهای رایگان دولتی، این کالاها را بدلیل فقر در خارج از محل دریافت این سبد کالا به دلالان به قیمت بازار آزاد میفروشند.

این امر نشانگر آن است که با توجه به چپاولهای نجومی در راس حاکمیت، حمایت از تروریسم بین المللی، حمایت مالی و نیرویی برای حفظ اسد در سوریه، و هزینه های سرسام آور برای رسیدن به سلاحهای هسته ای، بدنه و حتی نیروهای مسلح رژیم نیز در شرایط سخت اقتصادی بسر می برند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...