فروغ جاویدان خنجری بر قلب رژیم تا روز سرنگونی

از سوم  تا پنجم مرداد خونهای  پاک شهدای فروغ  در خاک  ایران  بر زمین  ریخته شده است و سرزمین شیروخورشید را  ابیاری کرده است و اینک  ان خونهای جاری شده در اسلام اباد و کرند و کرمانشاه  بهم پیوسته اند و رود خروشانی درست کرده اند که در  پیکر کانونهای شورشی … ادامه خواندن فروغ جاویدان خنجری بر قلب رژیم تا روز سرنگونی