فریاد امام جمعه خامنه ای در تهران از دست فضای مجازی

موحدی کرمانی امام جمعه خامنه ای  گفت: نمی‌دانم مسئولان چه زمانی می‌خواهند از خواب بیدار شوند وی به  شایعه‌پراکنی‌هایی که در جامعه وجود دارد، اشاره و خاطرنشان کرد: جو فضای مجازی در اختیار بیگانگان است و هر نوع سخن دروغی که بخواهند را از این طریق به گوش مردم می‌رسانند و انسان‌ها را نسبت به نظام بدبین می‌کنند. من نمی‌دانم مسئولان تا کی باید این وضع را ادامه دهند یا چه زمانی می‌خواهند از خواب بیدار شوند. تشکیلات ما اینطور نیست که ابزاری برای دشمن باشد. این خوب است که ما خودمان مقالاتی را در فضای مجازی منتشر کنیم اما دشمن در این برنامه بسیار فعال است و باید جلوی سوءاستفاده دشمن گرفته شود. انتخاب