فریدون آسرایی خواننده رژیم که حرف جالبی زده است

5f2b8665949b0_5f2b8665949b2

خواننده «آهای خوشگل عاشق» می‌گوید: یک مشکلی که اینجا وجود دارد این است که همه مردم سیاسی شده‌اند. اما در خارج از ایران کسانی که به دنبال سیاست هستند، محدودند و بقیه مردم به کار و زندگی‌شان می‌پردازند.

به نوشته جام جم ، بحث این نیست که من ندارم یا این‌که وضع مالی‌ام بد است، بحث این است که شرایط خوب نیست و شرایط بدی را داریم می‌گذرانیم. در شرایط سختی هستیم و این سختی به تک‌تک ما منتقل می‌شود. ما همه‌اش به راه‌هایی متوسل می‌شویم که بتوانیم روزها و شب‌های‌مان را بگذرانیم.

یک مشکلی که اینجا وجود دارد این است که همه مردم سیاسی شده‌اند و مدام به دنبال اخبار سیاسی هستند. اما در خارج از ایران کسانی که به دنبال سیاست هستند، افراد محدودی هستند و بقیه مردم به کار و زندگی‌شان می‌پردازند.

وی سالها در کانادا مشغول خوانندگی بود و اقامت کشور کانادا را هم دارد و به اغوش رژيم بازگشته بود تا شاید بجز پول، کمکی هم به رژیم بکند .