فلاحت پیشه: اروپایی‌ها دیپلماسی با رژیم را به حاشیه رانده‌اند


اروپایی‌ها دیپلماسی با ایران را به حاشیه رانده‌اند

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس رژیم و عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی رژیم اذعان کرد که در شرایط کنونی عملا پیشرفت و کاری در زمینه سیاست خارجی وجود ندارد که “در دل ان بتوانیم مولفه های امنیت ملی خود را تامین کنیم.”

به نوشته افکار نیوز، وی گفت که بخشی از بازیگرهای اصلی برجام مانند امریکا کنار رفته اند و بخش دیگری هم خنثی و بی تفاوت شده اند. رای دادن در مقابل قضیه FATF نشان دادکه دیپلماسی ایران توسط اروپایی ها به حاشیه رانده شده است.

وی همچنین بیان کرد که افراطی گری و رادیکالیسم در دنیا دوران سراشیبی را طی میکند

وی گفت که رژیم ایران سیاست خارجی فعالی می‌خواهد که بتواند با استفاده از این شرایط، کشور را پیش ببرد، در غیراینصورت ما در قالب گذشته نمی‌توانیم ادامه دهیم.