فوری: سقوط دولت جدید سوئد و اعلام انتخابات جدید

در پی انکه دیروز سه شنبه دوم دسامبر، حزب نژادپرست “دموکراتهای سوئد” به طرح بودجه پیشنهادی دولت جدید سوئد، رای منفی داد، امروز نخست وزیر این کشور، اسیفان لوون از حزب سوسیال دموکراتها،اعلام داشت که انتخابات جدید برگزار خواهد کرد.

استیفان لوون این موضوع را پس از ان عنوان کرد که گفتگوهای دیروز اعضای کمیسیون اقتصادی پارلمان، درپی رای منفی حزب دموکراتهای سوئد در جستجوی راه حل حهت پیرامون اختلاف نظرهای موجود درمورد بودجه‌ی ارائه شده ازطرف دولت اقلیت سوسیال دموکرات و محیط زیست به نتیجه نرسید.

دولت جدید سوئد ازچهار حزب دست راستی این کشور که پیش از این حکومت را در اختیار داشتند خواسته بود تا برای بلوکه کردن توان مانور حزب نژاد پرست “دموکرات‌های سوئد” که نقش موازنه‌گر و بسیار تعیین‌کننده‌ای دراین میان دارد،به همکاریهای ماورای ایدئولوژی دست زنند.

بر طبق قوانین سوئد اگر دولتی موفق نشود رای اکثریت پارلمان را برای برنامه بودجه خود کسب کند، به عنوان اخرین راه خروج از بحران انتخابات جدید اعلام میکند.
دولت سوئد اعلامن داشته است که روز 29 دسامبر برگزاری انتخابات را اعلام میکند و بر بنا برگفته لوون روز انتخابات اینده سوئد در 22 مارس برگزار خواهد شد.

دولت ائتلافی سوسیال دموکراتها و حزب سبز سوئد دولت اقلیت را تشکیل میدهند که برای گزراندن گرحای خود از پارلمان به حمایت یکی از احزای بورژوازی نیازدارد.

استیفان لوون، سوسیال دموکرات، روز سوم اکتبر، 11 مهر، دولت این کشور را پس از بدست اوردن بیشترین اراء در انتخابات امسال سوئد،  متشکل از حزب سوسیال دموکراتها و سبزها معرفی کرده بود.

اعلام انتخابات زود رس از وقایع تاریخی در سوئد محسوب مشود. این اولین بار پس از حدود 50 سال، از ژوئن 1958، است که دولت این کشور مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام میشود.