چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی

liberty3تکمیلی 5- خبرگزاری رویترز گزارش داد که “وثیق البطاط” رهبر گروه رهبر گروه تروریستی “جیش مختار”مسئولیت حمله دیروز پنجشنبه پنج دی را به عهده گرفته است.

“وثیق البطاط” گفت ” ما بارها به دولت عراق اخطار داده ایم که انها را از عراق اخراج کنند ولی انها هنوز در عراق باقی هستند. او همچنین مجاهدین خلق را متهم کرد با گروهای سنی مذهب و شیعه گه با القائده ارتباط دارند، در رابطه هستند.

وی گفت که 20 موشک تاتیوشا به لیبرتی شلیک شده است.

 رویترز میافزاید گروه ارتش مختار، گروهی از شیعیان هستند که بنا بر گفته خود از سوی ایران حمایت مالی میشوند.

تکمیلی 4- بر طبق اخرین گزارشها حداقل 50 نفر از ساکنین لیبرتی در چهارمین حمله مزدوران خامنه ای/ مالکی مجروح شده اند.

تکمیلی 3- به آتش كشيده شدن بنگالها و خودروها در اثر اصابت موشكها.

در جريان چهارمين حمله موشكي به ليبرتي، علاوه بر تخريب بسياري از تأسيسات، شماري از بنگالها و خودروها در اثر اصابت موشك و انفجارهاي بزرگ ناشي از آن دچار حريق و نابود شدند.

در جريان اين حمله بسياري از بنگالهاي محل استراحت ساكنان نیزبه شدت آسيب ديده است

از راست -  محمود برنافر و بیژن تهرانی

از راست – محمود برنافر، عباس نامور و بیژن تهرانی

تکمیلی 2- تعداد شهیدان حمله مزدوران مالکی به کمپ لیبرتی به سه نفررسید. بر اساس اخرین گزارشها مجاهد خلق عباس نامور نیز به شهادت رسیده است.

تکمیلی 1 – بر اساس اخرین خبرها دو تن از مجاهدین خلق به نامهای بیژن تهرانی و محمود برنافر به شهادت رسیده اند.

بر طبق این گزارشها حد اقل 50 نفر دیگر زخمی شده اند که وضع بعضی از انها وخیم گزارش شده اشت. همچنین خسارتهای زیادی نیز به بنگالهای و کامیونها و تریلرهای موجود در کمپ وارد شده است.

بر اساس گزارشهای رسیده شامگاه امشب كمپ ليبرتي با دهها موشك هدف قرار گرفت

بنا بر این گزارشها، ساعت 21 و 15 دقيقه به وقت محلي، كمپ ليبرتي با دهها فروند موشك از انواع مختلف هدف قرار گرفت.

اين چهارمين حمله موشكي به كمپ ليبرتي در سال 2013 است. اين  حمله در حاليست كه اجساد قتل عام 10 شهريور از سوي دولت عراق هنوز براي تدفين به ساكنان تحويل نشده است.

شهید مجاهد خلق بیژن تهرانی

شهید مجاهد خلق بیژن تهرانی

camp-liberty-11

liberty2

campliberty3

campliberty2