فیلم؛ آتش زدن کامیون اعتصابی ها توسط سپاه

روز گذشته در پایانه باربری بندرعباس ۶ کامیون از سوی افرادی ناشناس به آتش کشیده شدند. این جریان همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تداوم اعتصاب کامیونداران بندرعباس رخ داده است.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...