فیلم؛ بازداشت وحشیانه شهروندان اهوازی

یبازداشت خشونت آمیز شهروندان اهوازی

در جریان یک هفته اعتراضات مردمی در خوزستان حدود ۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند (فیلم زیر). تجمع‌های اعتراضی نخست در اهواز آغاز شد و بعد به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد.