فیلم؛ درددل یک هموطنی که گورخواب است

به اتهام درگیری با مأمور به زابل تبعید شدم؛ ۱۰ سال است که در قبر زندگی می کنم…مسئولین اینجا سرکشی کردند اما هیچ کاری برایم نکردند یه دونه غذاخوری داشتیم، آن را هم بستند. ایران پرس نیوز

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...