فیلم اقدام به خودکشی یک کارگر هیکو

صبح یکشنبه یکی از کارگران هپکو در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین به اعتراضات و مطالبات چند ساله این مجتمع اقدام به خودکشی کرد. کارگران هپکو در سال‌های گذشته، پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده اند

.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...