فیلم به آتش کشیدن شعبه مؤسسه آرمان در اهواز

یک‌شنبه شب ۱۶مهرماه ۹۶ شعبه مؤسسه ‌آرمان در اهواز در چهارراه زند به آتش کشیده شد.

مؤسسه آرمان متعلق به سپاه پاسداران رژیم است که میلیاردها دلار پول مردم سپرده‌گذار را به غارت برده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...