فیلم تاریخی سخنرانی خمینی ضحاک در اردیبهشت 1358 و مخالفت او با جمهوری دموکراتیک در ایران

لطفا برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید. (4 مگابایت)
در فروردین و اویل اردیبهشت 1358 زمانی که قرار بود نوع حکومت در ایران مشخص بشود، نظر رهبران سازمان مجاهدین برای نام حکومت ایران، جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران بود. اما خمینی ضحاک به صحنه آمده و از همان آغاز شمشیرش را برای مجاهدین از رو بسته و گفت: فقط جمهوری اسلامی، نه یک حرف کمتر و نه یک حرف بیشتر