فیلم – توفان سهمگینی تهران را فرا گرفت

خبرگزاری حکومتی ایسنا: ابری قهوه ای رنگ و متراکم همراه با غبار غلیظ لحظاتی پیش آسمان تهران را تیره کرد. توفان شدید هم‌اکنون شهر تهران را درنوردیده است. به طوری که در همین لحظات اولیه با شکستن شیشه‌ پنجره‌ها و درختان همراه شده است.