فیلم شکنجه و تجاوز در زندانهای رژیم اخوندی

فیلم شکنجه و تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی فیلمی است بر اساس واقعتهایی دردناکی که در از دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی درجریان است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...