فیلم صحبت‌های یکی از کشاورزان که از سوی نیروهای یگان ویژه زخمی شد

یگان ویژه ضد مردمی  اعتراضات کشاورزان اصفهان را در حوالی پل خواجو سرکوب کردند؛ شماری از کشاورزان به شدت مجروح شدند. ا

کشاورز: «به مأمور گفتم ‘چرا نمیزاری مردم حرفشونو بزنن؟! مردم درد دل دارن!’ نمی دونم با چی زد تو سرم… آخه به چه جرمى.»

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...