فیلم مستند: اهداف پلید رژیم پس مانده خمینی در رابطه با ظهور امام زمان

اخوند امامی کاشانی در اخرین خطبه نمایش جمعه گفته است که امام زمان گردن رهبران غرب را خواهد زد. ویدیوی زیر که در سال ۲۰۱۱ توشط رژیم تولید شده به خوبی گویای هدف اخوندها است. برای دانلود فیلم اینجا را کلیک کنید