فیلم مستند تکاندهنده « لحظه های آخر» تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام

فیلم مستند « لحظه های آخر» تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام مستند تکاندهنده ای از شرح حال ستمهائی است که به زنان و دختران سیاسی در زندانهای مخوف نظام پلید ”جمهوری اسلامی”است. شما میتوانید در صورت تمایل انرا به طور رایگان دانلود کنید. اینجا را کلیک کنید

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...