فیلم نحوه دورزدن تحریمها در صدا و سیمای رژیم

برنامه صبحگاهی شبکه سه، کشتی سارینا را که در حال دور زدن تحریم نفتی بود تا خود چین مسیریابی و مسیر دور زدن را در ویدئوی زیر پخش کرد