فیلم تکاندهنده ای از دهها درویش مجروح و مصدوم در پی سرکوب وحشیانه ی آنها

فیلم زیر در روز گذشته از دراویش گنابادی مجروح و زخمی در یک درمانگاه در تهران گرفته شده است.
گزارش خبری و تصویری از دراویش گنابادی که در روز گذشته به شکل وحشیانه ای توسط سرکوبگران نظام پلید جمهوری اسلامی مجروح و مصدوم شدند.