قائم مقام حزب اتحاد ملت: مخالفان FATF توجه کنند، ایران شباهتی به کره شمالی ندارد

اذر منصوری: مخالفین توجه ندارند که دیروز ایران هیچ شباهتی به کره شمالی نداشته که بخواهند با باقی ماندن نام ایران در کنار کره شمالی به عنوان دو کشوری که با FATFمخالفت می‌کنند، امروز و فردای ایران را نیز مانند کره شمالی رقم بزنند.

وی ادامه داد: عده‌ای که این ‌شفافیت را در مغایرت با اهداف و منافع باندی خود می بینند نیز به بهانه های غیر کارشناسی و البته کاملا سیاسی با آن مخالفت می کنند. این الحاقیه تلاش موثر دولت است که نتیجه‌اش تعلیق ایران از لیست سیاه بوده و همین موفقیت به معنی یک گام به جلو رفتن است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: در حالی که دشمنان استراتژیک ایران در تلاش هستند که ایران همچنان در لیست سیاه بماند، عده ای در داخل از سر تغافل یا تجاهل و روشن تر بگویم تقابل بدون توجه به تاثیر رفتارهای خود در منافع ملی کشور، نفع خود را در مشوش کردن افکار عمومی می بینند.

منصوری همچنین خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی به‌نظرم مرز بین منافع گروهی و منافع ملی مخالفین نیز مخدوش است‌. مواجهه برخی نمایندگان مجلس دهم و پیامک‌های تهدید آمیزی که برای نمایندگان موافق ارسال می شود بر این واقعیت صحه می گذارد. تحقق چنین امری  مغایرتی با منافع ملی ندارد

منصوری گفت: مخالفین FATFاز قضا بدون توجه به منافع ملی، برای از میدان به در کردن رقیب و تامین منافع کوتاه مدت گروهی خود، توجه ندارند که بر شاخه نشسته‌اند و بن می‌برند.

این عضو حزب اتحاد ملت تصریح کرد: مخالفین توجه ندارند که دیروز ایران هیچ شباهتی به کره شمالی نداشته که بخواهند با باقی ماندن نام ایران در کنار کره شمالی به عنوان دو کشوری که با FATFمخالفت می‌کنند، امروز و فردای ایران را نیز مانند کره شمالی رقم بزنند.