قاضی زاده هاشمی: در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند

در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند

قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در مراسم روز دانشجو که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد مورد هجوم و مسخره اکثر دانشجویان قرار گرفته بود در پاسخ به گفته‌های یکی از دانشجویان گفت: انها که از شور جوانی دانشجویان سو استفاده می‌کنند، حرف بدون سند و بدون مصادیق میزنند، آدم باید حرف درست و صحیح بزند، در گذشته خیلی ها این حرف ها را زده اند و بعد سر از دامن اجانب در آورده‌اند.

این نماینده مجلس در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان گفت: نکته دیگر که خیلی مهم بود برای تصمیم گیری در مورد بنزین این بود که پیش بینی ها نشان می داد ما از سال ۱۴۰۰ دوباره وارد کننده بنزین خواهیم شد و باید برای آن چاره جویی می‌کردیم.
وی ادامه داد: در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند، دقیق می‌دانیم چه کسانی بوده‌اند، سلاح از کجا رفته است، می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟ آیا کسی نمی‌داند وقتی می خواهد به خطوط اصلی انرژی کشور حمله کند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

طبق قانون اساسی ما، شرایط فوق العاده و تعیین حدود شرایط فوق العاده و تصویب نهایی بر عهده خامنه ای است، روحانی دو سال است که اعلام کرده که شرایط کشور ویژه است و اختیارات بیشتر طلب کرده و از این گله کرده که اختیار کافی برای اداره کشور ندارد. به همین خاطر خامنه ای هم تصمیم گرفت که این اختیار را به سران سه قوه بدهند.

وی خاطرنشان کرد: این شورا قانونی است اختیارات قانونی دارد بنا به درخواست روحانی و برای شرایط اضطراری تشکیل شده و حمایت خامنه ای را هم دارد.