قالیباف: بایدن در بهترین حالت اوبامایی است که طراح تحریمهاست

رژیم که در همه زمینه ها در بن بست قرار گرفته است، نمیداند که ایا میتواند از انتخاب بایدن خوشحال باشد ؟

رئیس مجلس ر ژیم امروز اب پاکی را روی دست رژیم ریخت و گفت: ” بایدن در بهترین حالت یک اوبامایی است که طراح تحریمها بود و فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند تبدیل میکند “.

به گزارش ایسنا، قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس گفت: بدیهی است که لغو تحریم ها باید یکی از اهداف در سیاست خارجی باشد در این راه، هر سیگنالی که تصویرِ ضعف و نیاز به خارج را به دشمن بدهد، فرصت‌سوزی است بنابراین مجلسِ معتقد است باید با تغییر برآوردِ آمریکا، فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینه زا کرد. ” !!!!!

وی ادامه داد: “درست است که بایدن با ترامپ فرق‌ دارد اما مهم این است که بدانیم بایدن در بهترین حالت با اوبامایی که طراح تحریم های به اصطلاح فلج‌کننده و اولین ناقض تعهدات آمریکا است، تفاوتی ندارد. بایدن نفرِ دومِ دولتِ اوباما و تنظیم‌کننده‌ی‌ اصولِ سیاست خارجی آن دولت بود و تیم کارشناسی و تصمیم ساز او عمدتا همان تیم دولت اوباما ست. ترامپ بر مبنای همان ساختار تحریمی بود که توانست فشارها را بیشتر کند و آن چیزی را درو کرد که اوباما و بایدن کاشتند.”

قالیباف گفت:” هنوز سوابقِ بدعهدی و جوابِ منفیِ صریحِ دولت اوباما – بایدن به تلاش شرکت های اروپایی برای گرفتنِ تضمینی مکتوب برای تجارت با ایران در کارنامه آن ها وجود دارد و هنوز فراموش نکرده ایم که جان کری پس از این جواب منفی با فریبکاری دلیلِ عدمِ رفعِ عملی تحریم ها را ، تصمیمِ شرکت های اروپایی اعلام کرد.”

وی ادامه داد: “علاوه بر آن  مواضع رسمی شخص بایدن و مشاورانش تصریح دارد که قرار نیست آنها فشار را از سر مردم ایران بردارند، بلکه آنها تصمیم دارند فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل کنند و هرجا که می خواهند هوشمندانه فشار بیاورند و از ما امتیازهای سنگین بگیرند.  “

قالیباف اعلام کرد:”برای ما فقط اقدامات عملی دولت بایدن شرط است، و در صورتیکه عادی شدن فرایندِ فروشِ نفت، فعالیت های بانکی و تجارت شرکت های ایرانی با دنیا را در عمل مشاهده کنیم به آن رویِ خوش نشان می دهیم، گرچه به آن خوشبین نیستیم.”