قطع ناگهانی سفر مالکی به امریکا

خبرگزاری کل عراق طی گزارشی اعلام داشت که نوری مالکی  که در امریکا به سر میبرد سفرش را به دلیل یک امر اضطراری کوتاه کرد.

این گزارش همجنین افزود که مالکی برخی از برنامه های از قبل تعیین شده خود، از جمله دیدار با عراقیهای مقیم آمریکا، را لغو کرده است.
یک منبع دیپلوماتیک گفت: یک امر اضطراری نخست وزیر را مجبور کرد، سفرش را کوتاه کند و این سفر را که قرار بود پنج روزه باشد، پس از چهار روز به پایان برساند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...