قیمت هر یک دلار 3500 تومان و قیمت نان 40 درصد گران شد

با تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته ای میان ایران و 5+1 و ادامه ی تحریمها و همزمانی آن با سقوط جهانی قیمت نفت، قیمت هر دلار در ایران 3500 تومان شد.
این در حالی است که ناظران اقتصادی بر این باورند که با توجه به سقوط قیمت نفت ایران تا هر بشکه ای کمتر از 67 دلار، پول رایج ایران می تواند بسیار بیش از این در مقابل دلار سقوط کند.

طی روز جاری (دوشنبه 1 دسامبر 2014) قیمت هر بشکه نفت برنت شمال 69 دلار و هر بشکه نفت ایران به حدود 67 دلار سقوط کرد.

خبرگزاری بلومبرگ بر اساس نظرات تحلیل گران نفتی و اقتصادی گزارش داد که با توجه به شواهد موجود، سقوط قیمت نفت تا 40 دلار برای هر بشکه پیش‌بینی می شود.

دولت آخوند روحانی در بودجه ی سال 1393 خود قیمت صادرات هر بشکه نفت را 100 دلار محاصبه کرده بود.

همرزمان با بالا نرخ تورم در ایران، شب گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت آخوند روحانی اعلام کرد که دولت به نانوایی های سراسر کشور اجازه می دهد که تا 30 درصد قیمت انواع نان را بالا ببرند.

اما به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، در حالی که مسئولان صحبت از افزایش حداکثر 30 درصدی قیمت نان می‌کنند، اما نرخهای اعلامی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران با یک مقایسه سر انگشتی قیمت‌های جدید نشان می‌دهد که قیمت نان 40 درصد افزایش یافته نه 30 درصد!

ناظران سیاسی و اقتصادی بالا رفتن 40 درصدی قیمت نان – که اصلی ترین مایحتاج عمومی مردم در ایران است – را فاجعه بار توصیف کرده اند.