لاریجانی و رئیس زندان رجایی شهر کرج در لیست سیاه

دولت آمریکا امروز چهارده نهاد و مقام رژیم تهران را به فهرست تحريم هاي اعمال شده خود افزود.

بنا به گزارشها، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه رزیم ایران به دلیل نقض حقوق بشر و دست داشتن در اقدامات سرکوبگرانه در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته است.

همچنین غلامرضا ضیایی، مدیر زندان رجایی‌شهر کرج نیز در این لیست نامگذاری شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...