لیل بابز هنرمند مشهور سوئدی درگذشت

لیل بابز به اتفاق گروه بیتلز

لیل بابز نخستین آلبوم خود را در اواسط دهه پنجاه منتشر کرد و خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین هنرمندان سوئد تبدیل شد.

اتحاد انجمن ها برای ایران  آزاد مراتب تاسف خود را در مورد درگذشت وی ابراز میکند و به خانواده  و دوستان وی تسلیت میگوید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...