ماه کنعانی من + ویدئوی چه باید کرد

آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی زمان شاه در سال ۵۷ ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را در چهلمین سالروز ۳۰دی، به شکرانهٔ این روز و به پاس این موهبت و نعمت بزرگ که خداوند به ما و خلق ما عطا … ادامه خواندن ماه کنعانی من + ویدئوی چه باید کرد