ما بجز ریال، دینار و درهم و روپیه را هم از صادرکنندگان میپذیریم

بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز معوق شده حاصل از صادرات

رئیس کل بانک مرکزی رژیم بالاخره مجبور شد به صحنه بیایید و گرانی دلار را توجیح کند و ی گفت: ” در خصوص پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کشورهای خارجی، ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی ما در بانک‌های کشورهای خارجی مسدود شده است و بانک‌ها از ترس جریمه‌های دولت آمریکا برای رها کردن این پول‌ها سختگیری می‌کنند.”

همتی، فشار سنگین تحریم‌ها را یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ ارز دانست و افزود: “شرایط، بسیار متغیر و سنگین است و گاهی هر هفته این شرایط تغییر می‌کند و هر هفته برنامه و تحریم‌های جدیدی وضع می‌شود و در مقابل برنامه ریزی ما، دشمن هم برنامه ریزی خودش را دارد و متأسفانه کشورهای دیگر هم از این تحریم‌ها تبعیت می‌کنند.”

وی در قسمت دیگری از حرفهایش گفت: “صادرات ریالی پذیرفتنی نیست و ما هر ارزی را از صادر کنندگان میپذیریم بجز ریال. دینار و درهم و روپیه هم باشد میپذیریم.” مهر