متن طرح مجلس رژیم د رمورد فضای مجازی، پیام رسانهای خارجی، اوج استیصال

در ماندگی ولی فقیه از فضای مجازی و پیش نرفتن خط و خطوط و بخصوص افشای رئیسی جلاد دیگر کاسه صبر. خامنه ای را سرریز کرده است و دستور به سانسور و بستن فضای مجازی به هر قیمتی داده است.

به نوشته دیده بان رژیم، رضا تقی پور نماینده مجلس رژیم و مُسئول فضای مجازی ستاد ابراهیم‌ رئیسی جلاد گفت:پیام رسان های خارجی مسدود می شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند. حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن  وجود دارد 

وی با بیان اینکه 170 نفر از نمایندگان این طرح را امضاء کرده‌اند، ادامه داد: این طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می گیرد و پس از تبدیل به قانون شدن امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.