مجاهدین خلق در صورت فروش اموال اشرف، ۱۰۰ میلیون دلار به صندوق اعتماد دبیرکل می پردازند

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد از طریق نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس گروه رابطه با عراق به ملل متحد اطمینان داد در صورتیکه حکومت عراق بگذارد قرارداد این سازمان با کمپانی انگلیسی در مورد دارایی های اشرف به اجرا در بیاید برای حفظ جان مجاهدین در لیبرتی و انتقال آنهابه یک کشور دیگر ۱۰۰ میلیون دلار از این مبلغ را به صندوق اعتماد دبیرکل ملل متحدپرداخت می کند.

– دبیرکل ملل متحد در ۲۳ اکتبر تأسیس صندوق اعتماد برای تأمین هزینه های ملل متحد به منظور انتقال مجاهدان لیبرتی به کشورهای دیگر را اعلام کرد و بر استمرار مسئولیت دولت عراق در تضمین سلامت و امنیت ساکنان لیبرتی در دوره اقامت آنها در این کمپ تاکید کرد

– دولت آمریکا در ۲۴ اکتبر اعلام کرد یک میلیون دلار به صندوق تأسیس شده از جانب دبیرکل پرداخت می کند و از سایر کشورها خواست به این صندوق کمک کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران امروز در همین خصوص، مجددا با تشکر از ابتکار دبیرکل و کمک یک میلیون دلاری ایالات متحده به سازمان ملل که البته صرف هزینه ها و کارکنان ملل متحد می شود، آمادگی خود را برای پرداخت یکصد میلیون دلار از محل فروش اموال و دارائیهای اشرف به صندوق اعتمادی که دبیرکل برای تأمین هزینه های سازمان ملل و کارکنانش تأسیس کرده است، مورد تأکید قرار داد.

مبلغ کل فروش دارائیها و اموال ساکنان اشرف طبق قرارداد منعقده با کمپانی انگلیسی در مجموع ۶۰۰ میلیون دلار بود که با ۵۰ میلیون دلار تخفیف برای سرعت در کار ، به ۵۵۰ میلیون دلار تنزل یافت. – سازمان مجاهدین خلق ایران خاطرنشان کرد ما نمی دانیم ده ها میلیون دلار پولهای دریافت شده توسط کوبلر از صندوق سازمان ملل به چه مصرفی رسیده زیرا حتی یک دلار از آن نیز به مجاهدین داده نشده است. – سازمان مجاهدین از دبیرکل و دولت آمریکا خواست حکومت عراق را وادار کنند طبق طرح ۵ سپتامبر ۲۰۱۳ سازمان ملل که دولت عراق آن را پذیرفته بود و مبنای انتقال ۴۲ تن مجاهدان باقیمانده در اشرف به لیبرتی قرار گرفت ، به تعهد خود در مورد فروش دارائیها و اموال اشرف عمل کند و از هرگونه کارشکنی و ممانعت در این زمینه دست بردارد.

در طرح سازمان ملل که مورد تأیید دولت آمریکا و حکومت عراق قرار گرفته است، به وضوح خاطرنشان شده که حکومت عراق می پذیرد که ساکنان می توانند در هر زمان به فروش ممتلِکات خود مبادرت کنند.

منبع: تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...