مجاهدین مستقر در کمپ لیبرتی در شرایطی بسیار حساس و خطرناک

بر اساس اخبار موثق که از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه شده است، اوضاع در پيرامون کمپ ليبرتي بسیار خطرناك گزارش شده است. نيروهاي نظامی تحت امر مالكي تيربارهايي را كار گذاشته اند و لوله آنها را به سمت داخل كمپ و نقاط استقرار نشانه گرفته اند و در حال آماده سازی ها و انجام اقدامات تحريك آميز مختلفي بر علیه ساکنین بی دفاع زندان لیبرتی هستند. همزمان آنها مانع انتقال بيماران اورژانس به بيمارستان شده و جلوي ورود بنزين و … را هم به کمپ لیبرتی گرفته اند. اين اقدامات تحریک آمیز يادآور كارهايي است كه اين جنايتكاران قبل از قتل عام 10 شهريور 1392 ( اول سپتامبر 2013) انجام مي دادند.