مجتبی قطبی: ما از دروغهای رژیم ایران به تنگ امده ایم

این مطلب ترجمه مقاله است که در روزنامه معتبریوتبوری پستن در روز دوشنبه 13 ژانویه منتشر شده است

Vi har fått nog av den iranska regimens lögner

هزاران دانشجو در ایام تعطیلی (هفته) در تهران و دیگر شهرهای ایران به خیابان ریختند و علیه رژیم ایران به تظاهرات پرداختند. این اعتراضات مستقیما علی خامنه ای رهبر رژیم، سپاه پاسداران و رهبر تروریست آن قاسم سلیمانی را ، که در حمله هدفدار آمریکا به هلاکت رسید، مورد هدف قرار داد .

این تظاهرات ضد رژیمی ساعتی پس از آن اغاز شد که رژیم ایران اعتراف کرد که هواپیمای اوکراینی را که روز هشتم ژانویه سقوط کرد مورد حمله موشکی که سبب مرگ 176 نفر از جمله 17 سوئدی شد، قرارگرفته است.  

چند روز پس از آنکه قاسم سلیمانی به هلاکت رسید، رژیم آنچه که در قدرتش بود آشکارا  به کار گرفت تا  تعداد هر چه بیشتری را سازماندهی کند تا پیامی را به رئیس جمهور آمریکا و جهان نشان دهد که از حمایت گسترده مردمی برخوردار است.  

 این حرکت در حالی صورت گرفت که دو ماه پیش از این، نیروهای سرکوبگر رژیم 1500  نفر از مردم را در جریان قیام ماه نوامبر به شهادت رساندند.  
 تظاهرات اخیر، که در تهران و در رابطه با مراسم یاد بود قربانیان تراژدی سقوط هواپیما آغاز شد و به سرعت شهرهای دیگر را فرا گرفت، یک پیام روشن دارد: رژیم آخوندی در ایران مشروعیت کامل خود را از دست داده است و مردم هیچ اعتباری برای آن قائل نیستند. دروغ رژیم تکه تکه شد و باد آن را با خود برد.  
 حتی خودیهای رژیم، از جمله مهدی کروبی، نیز اعتراف میکنند که خامنه ای هیچ مشروعیتی ندارد که کشور را اداره کند.  
انکار رژیم  به مدت سه روز، که هواپیما به وسیله شلیک موشکهای ضد هواپیمائی سقوط کرده، به زبان روشن سخن میگوید. اکنون گزارش میشود که روحانی و دیگر مسئولین بالای رژیم از همان ابتدا از موضع اطلاع داشته اند، اما در تمام مدت سعی کردند با دروغگوئی آن را به مدت چند روز  انکار کنند.
رژیم و دیگر دوائر مسئول تمام امکانات را داشتند که، برای مثال با بستن فضای هوائی به هنگام بالا گرفتن تنشها بین آمریکا و رژیم، از این ترادژی جلوگیری کنند. آما رژیم کاملا بر عکس عمل کرد بدون آنکه هیچ اخطاری به به مردم در مورد شرایط تهدیدی اطلاع رسانی کند.
با توجه به این مسائل نمیشود این سوال را مطرح نکرد که شلیک به هواپیما برنامه ریزی نشده باشد.

یکی از دلایل این است که رژیم به طور سیستماتیک دروغ میگوید برای اینکه برنامه های روانی خود را در مقابل مردم مشروع جلوه دهد. تبلیغات و کشتار بیگناهان و مردم  بیدفاع جزو ژنتیک رژیم و هنر مسئولان آن است.   
 خامنه ای به دنبال هلاکت قاسم سلیمانی آشفته در مقابل آمریکا  کاملا عاجز و درمانده شده، اما دستهای خود را در انتقامجوئی از مردم و کشتار آنها در زمین و هوا باز میبیند.

 یک تحقیق بین المللی، بدون حضور رژیم، تنها راه ممکن برای رسیدن به حقیقت است. هدف از این تحقیقات باید آن باشد که مسئولین حمله به هواپیما را در مقابل قانون قرار داد، سوئد باید در این رابطه باید ایران را به پاسخگوئی بکشاند.

مردم ایران در طی تطاهرات چند روزه اخیر در رابطه با یابود قربانیان  نظر خود را گفته اند. دروغ ممنوع است. اجازه دهید حقیقت روشن شود.

مجتبی قطبی 13 1 2020