مجری تلویزیون: پروژه های تاریخی، بیشتر شبیه کاریکاتوری از یک دوران است

کامیار اسماعیلی مجری برنامه «نیمرخ» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت برنامه های تلویزیونی و کم شدن استقبال مردم گفت: وقتی مجموعه ای دچار ناکارآمدی می شود اول باید به دنبال مدیران آن مجموعه رفت و دید آنها چه سیاست هایی داشته اند که به این نتیجه منجر شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه فضای مجازی تبدیل به یک بهانه شده است، عنوان کرد: بسیاری از برنامه سازان و مدیران همه چیز را گردن فضای مجازی می اندازند و اینگونه مطرح می کنند که چون فضای مجازی رشد کرده است آنها دچار مشکل شده اند.

وی بیان کرد: من وضعیت تلویزیون را در حوزه نوجوانان و کلا برنامه سازی خوب نمی بینم و تلویزیون در حوزه برنامه های ترکیبی نیز کارآمد نیست. تلویزیون زمانی درگیر تله فیلم ها شد یا زمانی هزینه های زیادی را صرف پروژه های تاریخی کرد که بیشتر شبیه کاریکاتوری از یک دوران بود تا سریال تاریخی .

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...