مجری سابق تلویویون، بجرم”انتشار اخبار کذب” کرونا بازداشت شد!!!!

محمود شهریاری بازداشت شد

محمود شهریاری مجری سابق تلویزیون رژیم روز گذشته با حکم قضایی بازداشت شد.

به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار خبرهایی درباره بازداشت محمود شهریاری، این اخبار تایید شد و مجری سابق تلویزیون روز گذشته به علت “انتشار اخبار کذب” درباره شیوع ویروس کرونا و با حکم قضایی بازداشت شده است.