محدودیت های روحانی در سفر به نیویورک

سفر روحانی به سمنان

حسن روحانی در حالی فردا (دوشنبه) عازم نیویورک می شود که:

محدودیت‌هایی برای تردد هیات ایرانی ایجاد شده است.

دولت ترامپ ویزای مجموعه معاونین دفتر رئیس جمهور هم که علی القاعده مسوولیت مدیریت برنامه های روحانی دارند را صادر نکرده است.دولت آمریکا برای معاونین دفتر رییس جمهوری و نهاد ریاست جمهوری که از لحاظ عددی در کمترین تعداد ممکن بوده اند، ویزا صادر نکرده است.کل تیم رسانه ای هم به علت صادر نشدن ویزا برای آنها نمی توانند روحانی را همراهی کنند.
مدت ویزای روحانی در سفر به نیویورک محدود بوده و محدوده تردد هم بین محل اقامت رئیس جمهور و مقر سازمان ملل و نمایندگی جمهوری اسلامی است. ایسنا