محمد قرائی: زیرپوست شهرهای ملتهب وطن!

mohamad gharai1در شهرستان شوشتر، شکارچی جوانی توسط ماموران کلانتری تیر میخورد. ماموران زیرکتکش میگیرند تا او را وادار به تسلیم وتعهد نمایند. جوان زیربار زور نرفته ودراثر تاخیر در رساندن به بیمارستان وخونریزی جوانمرگ میشود.

مادر ستار كايداني: پسری که اشک من آب گلدان وجودش شد و رشدش داد زیر عمل جان باخت شاه هم اینجور نبود اگر یک فلسطینی زخمی شود تیتر صفحه اول روزنامه ها وخبر فوری صدا وسیمای جمهوری اسلامی میشود اماحوادث تلخ جوانان خود را زیر ابر بیخبری دفن میکنند، من خواهان خون پسرم هستم واگر ساکت مانده ایم فقط منتظر صدور حکم قانون … هستیم حکم جوانان بختیاری برای قاتل اعدام است اگر غیر از این شود ما حکم را خودمان صادر و اجرا میکنیم!
در میهن آخوند زده، تیرزدن وشکنجه و کشتار امری تکراری وشناخنه شده است. آنچه اما، برای رژیم شکنجه و ترور خطرناک است فریاد مادری است که خواهان انتقام از قاتلان فرزند است . میگوید اگر قاتل مجازات نشود خانواده وایل بختیاری دست بکارخواهند شد!

کارگرزحمتکش ستار بهشی به اتهام داشتن وبلاگی دستگیر وزیرشکنجه به شهادت میرسد. بنا به گفته شکنجه گرش، ستار تا آخرین نفس خنده بلب ، حسرت یک آه کشیدن را برای دژخیمان باقی نهاده وسرافراز وسربلند جان میدهد. مادر کهنسال و تکیده قامتش پرچم ایستادگی ومقاومت ستار را بردوش میکشد. با قصد قیام برای خونخواهی فرزند ، ستار ستارگویان عرصه را برحرامیان تنگ می کند. دستگیری وشکنجه تا حد مرگ در ژیم قاتل عمامه بسران امری است روزمره و تکراری وکسی را به تعجب وانمیدارد.

آنچه اما، برای نظام سرتاسر تباهی ونکبت هراسناک است فریاد خستگی ناپذیر مادری داغدار است که تا آخر برای افشاء قاتلان فرزندش ایستاده است!
در دومین سالگرد شهادت ستار، نرگس محمدی وکیل وفعال حقوق بشر درمقابل سربازان بدنام وزارت اطلاعات و درانظارعمومی به سخنرانی میپردازد. نرگس به مادر ستار تهنیت گفته و ستاررا رهرو راه حسین مینامد وازاینکه خود و مردم به دفاع ازستار وستارها برنخاسته اند شدید انتقاد می کند. چند روز بعد دستگیرمیشود. دژخیمان پس ازساعتها بازجویی مجبور به آزادی اش میشوند. نرگس درنامه ای سرگشاده خطاب به دولت تدبیر واسید مینویسد:
“آقای روحانی! نهادهای امنیتی شما حرکت های مدنی را سرکوب می کنند. چرا نهادهای امنیتی به جای بازجویی و بازداشت عاملان و آمران اسید پاشی، معترضان به این جنایت هولناک علیه زنان این سرزمین را نشانه رفته اند؟”

ریحانه جباری دختر رشید مردم ایران بخاطر دفاع ازتن وجانش دربرابر هزرگان و گزمگان رژیم سر بردار میشود. ریحانه هفت سال تمام در دخمه های قرون وسطی ملایان انواع شکنجه های روحی وجسمی را متحمل میشود اما تسلیم خواسته ها و دسیسه های نامردان روزگار نمیشود.
پرچم شرف ومقاومت ریحانه بردستان مادرش شعله برافراشته میشود. شعله پاکروان به خود وبه جامعه قول میدهد تا آخرافشاگرجنایتی خواهد شد که برریحانه رفته است.
ظلم و تجاوز برزنان در حکومت زن ستیز آخوندی جزء ماهیت جدایی ناپذیر این رژیم سفاک است .
نیش عقرب نه از ره کین است ، اقتضای طبیعتش این است!

آنچه اما امیدورا کننده و انگیزاننده است ترک برداشتن دیوار ترس و وحشتی است که شب پرستان حاکم برمیهن، خواستار ، خواهان ایجاد و بقایش هستند.
بیش از هزار اعدامی و هزاران زندانی برای بستن جامعه ملتهب کفایت نمی کند. پاسدار شکنجه گران درمحلس ارتجاع طرح ضد مردمی امر به معروف و نهی از منکر تصویب می کنند. گله های اسید پاشان دست بکار میشوند. ده ها نفر مورد حمله قرا ر میگیرند و فاجعه رخ میدهد. برغم خواسته خامنه ای و اراذل واوباشش مردم وبخصوص زنان بپا می خیزند. طشت رسوایی ملایان از بام ولایت عظما به زمین میخورد. زنان در شعارهایشان کلیت نظام را نشانه میروند.

رژیم مفلوک و در گل مانده آخوندها مذبوحانه تلاش می کند تا چهره زن ستیز خویش بیاراید. الهام چرخنده بازیگرسینما چادر وچارقد کرده به صحنه می آید . بیچاره الهام که از عمق نفرت مردم از حکومت ولایت فقیه بی خبراست. حمایت مشمئز کننده او از نظام و برزگ عمامه داران اورا به پدیده ای منفور مبدل میکند. سرانجام کسی که پشت به مردم ، چرخ زنان به طواف خیمه نظام میپردازد ازقبل معلوم است. داستان عبرت انگیزش را ازآخرین نوشته خودش و اظهارات بستگان میخوانیم، سایت 24آنلاین: الهام چرخنده در آخرین پست اینستاگرامی اش اعلام کرد که برای همیشه از فضای مجازی می رود. اینستاگرام چرخنده فعال بود و بازتاب های فراوانی داشت. اما گویا فشارهای زیادی را متحمل شده است، فشارهایی که به گفته نزدیکانش کار وی را به بیمارستان و بستری شدن نیز کشاند .

خودش پس از بهبود، در یادداشت زیر خبر از ترک فضای مجازی میدهد:
“سلام …و برای همیشه خدا نگهدار .. . . این پست مخصوص دشمنان اسلام نیست … . فقط مخصوص دوستان و ظاهرا همراهانه که مدعی این بودند که الهام چرخنده ریاکارترینه …من از تنها امید ارتباطم با مردم هم گذشتم …”.

همین چند حادثه به عنوان مشت نمونه خروار کافی است تا ازطرفی آتش خشم وعصیان درلایه های فروخته وتبدار شهرها را با چشم جان ببینیم و با تمام وجود لمس کنیم. ازجانب دیگر نفرت و بیزاری مردم، بخصوص زنان را از خامنه ای و اعوان وانصارش به تماشا بنشینیم.
چه به حق و درست گفته اند مسئولین این مقاومت وبخصوص ریسجمهور برگزیده اش خانم رجوی که ملایان تیرخلاص حکومتشان را ازجانب زنان ستمدیده میهن نوش جان خواهند کرد.
محمد قرایی- سوئد- نوامبر2014