محمد قرائی: فراتر از وقاحت!

mohamad gharai1ده دسامبر، خامنه ای وحقوق بشر!

رادیو فرانسه: یک روز پس از انتشار گزارش درباره شکنجه متهمان توسط مأموران سازمان سیا، توئیتر منتسب به …علی خامنه‌ای، رهبر …ایران به زبان انگلیسی نوشت که دولت آمریکا امروز سمبل ظلم علیه بشریت است.
درتویتر و صفحه فیسبوکی خامنه ای ازجمله آمده است:” امروز دولت آمریکا سمبل ظلم علیه بشریت است، حتی مردم آمریکا با این ظلم مواجه است”
خبرگزاری فرانسه بلافاصله می افزاید برخی کاربران با گذاشتن عباراتی مانند اعدام ریحانه جباری و دستگیری وشکنجه زندانیان سیاسی درایران به استقبال اظهار نظرخامنه ای رفته اند. به عبارتی کاربران انترنتی با دهن کجی آشکار به ولی فقیه شکنجه گر، پاسخهای دندان شکنی به او داده اند.
بیانات مضحک خامنه ای به بهانه شکنجه در آمریکا مصادف است با ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر.
اخیرا هم رسانه ها ومطبوعات رژیم روضه سرکوب سیاهپوستان درآمریکا را درهمه جا دربوق وکرنا کرده وجنجال بپا کرده بودند. امام جمعه نمره موقت تهران بغض در گلو اشک تمساح برای سیاهپوستی میریخت که گویا ناجوانمردانه به تیرغیب پلیس فاشسیت امریکا گرفتارشده است.
کمی پیشترهم قوه قضاییه ملاها برای نقض فاحش حقوق بشر سرخپوستان کانادایی آه و فغان سرداده بود واز سازمان ملل تقاضای صدور قطعنامه میکرد. نعل وارونه زدن ملاهای حاکم جنایتکار درطول حکومت ننگینشان امری عادیست.
سی واندی سال پیش داشتم با بسیاری از همفکران دوران حبس را سپری میکردم. خانم مارگرت تاچرنخست وزیر انگلستان بود و داشت سیاستهایی را درکشور خودش پیش میبرد. بخاطردارم که معدنچیان در انگلیس تحصن وتظاهرات وسیعی را علیه دولت براه انداخته بودند. پلیس و تظاهرات کنندگان با یکدیگر درگیرشده بودند. تعداد زیادی از طرفین زخمی و چهره های بسیاری خونین بود. دراین میان تعداد زخمی های پلیس کمتراز متحصنین نبود. گوینده تلوزیون سراسری آخوندی با آب وتاب داشت از حملات پلیس فاشیست انگلیس می گفت!
یکی از دوستان که به تازگی از دخمه ها وشکنجه گاههای سپاه برگشته وآثار شکنجه برپیکرخویش داشت رو به پاسدارشکنجه گرکرده وگفت واقعا که پلیسهای انگلیس فاشیست وشکنجه گرند!
اسدله- نام مستعار پاسدار بندها- دمش را گذاشت روی کولش وخودش را گم وگور کرد. این تبلیغات مشمئز کننده درحالی از تلوزیون سراسری پخش می شد که شبانه درهمان زندانی که ما بودیم بطور متوسط بیش از ده نفراعدام میشدند. شبانگاه اسامی را میخواندند، صبحگاهان اعدام عملی میشد وروزنامه خراسان خبراعدامها را همان روز اعلام میکرد.
… فلانی … هوادار… به جرم خواندن یک عدد نشریه مجاهد اعدام شده است!
ولی فقیه جنایتکار درحالی متعرض شکنجه در آمریکاست که سازمان ملل شصت ویکمین بار حاکمیت آخوندها را ناقض فاحش حقوق بشراعلام کرده است.
ولی فقیه آدمکش درحالی متعرض شکنجه درآمریکاست که رژیم آخوندی بیشترین اعدام کودکان زیرهجده سال درجهان را داراست. بیش از صدو بیست هزار زندانی سیاسی اعدام شده دارد. صدها هزار زندانی شکنجه شده و…
جهان، نظامش را به عنوان پدر خوانده تروریسم می شناسد. صدها ترور سیاسی در خارج از مرزها و پرونده قتلهای زنجیره ای درداخل کشور را یدک می کشد. به حکومت اسید پاشان وچاقوکشان علیه زنان ستمدیده شناخته میشود.
درتحت حاکمیت ننگینش سونامی سرطان راه افتاده است. لشکر کودکان کار خیابانها را تسخیرکرده اند. آمارها نشان میدهد دررابطه با تصادفات منجربه مرگ درجهان رکورد داراست. دررابطه با آلودگی هوای شهرها بابدترینها ها درجهان رقابت می کند. تجاوزاتش به محیط زیست جبران ناپذیراست.
دریک کلام رژیمی که تباه کننده حرث ونسل است!
خامنه ای درست درروز جهانی حقوق بشر حرفهایی زد که تف سربالاشد.
همین امروز ده ها نفردرزندانهای رژیم درحال اعتصاب غذاهستند. صدها نفرزیرشکنجه و هزاران نفرزیراعدام هستند.
عملیات جنایتکارانه اسید پاشان وچاقو کشان گماشتگان مقام عظما! کم وبیش ادامه دارد.
با این وصف مقام شامخ ولایت ! بیاد نقض حقوق بشر درآمریکاست. براو البته که حرجی نیست. او فرزند عقیدتی خمینی است که درحضیض ذلت و فلاکت گفت:
مجاهدین خودشان خودشان را شکنجه می کنند تا بعد مظلوم نمایی بکنند.
دجال ضد بشری که فتوای کشیدن خون اعدامیان را داد. فتوای چشم درآوردن و…
همو که میخواست نان را مجانی ومسکن را به رایگان دراختیار پابرهنگان قراردهد. حالا جانشین خلفش نان را ازسفره مردم دزدید ومسکن را برسرشان خراب کرد. همو که هیچ خدایی را بنده نبود. خودش را امت قلمداد میکرد. آنجا که گفت اگر سی میلیون نفر بگویند آری من میگویم نه !
ازکوزه همان تراود که دراوست.

محمد قرایی- سوئد
یازده دسامبر 2014