محمد قرایی: مملکتی که هیچ چیزش سرجای خودش نیست

درکشورهای مترفی وروبه رشد یکی ازارگانهایی که اهمیت راهبردی دارد پرداختن تمام عیاربه آموزش وپرورش آن کشورهاست. مسئولان وسرمداران کشورهای توسعه یافته جهان آزاد دراین زمینه گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند.آموزش وپرورش دربودجه سالانه ازجایگاه ویژه ای برخورداراست. انها تلاش میکنند تادراین رابطه ازآخرین تجربیات کشورهای دیگراستفاده بکنند. درفرهنگ غنی وباستانی نیاکان ما نیزجملات واشعاری به یادگارمانده است که ازشناخت ایرانیان نسبت به امردانش وتعلیم وتربیت حکایت دارد. فردوسی دریک هزارسال قبل دراین باره سروده است : توانا بود هرکه دانا بود زدانش دل پیربرنابود..

درنقطه مقابل و درحاکمیت مادون قرون وسطیی آخوندها به دلیل ماهیت بغایت ارتجاعی وضدیت هیستریک با علم ودانش ، کمترین اهمیت را به آموزش وعلم داده وتا توانسته اند کشوررا دراین زمینه باعقب ماندگی مواجه ساخته اند.کودتای ضد فرهنگی علیه دانشگاهها، نمونه گویایی است. حرفهای بزرگ عمامه داران هم احتیاج به تفسیروتشریح زیاد ندارد. آنجا که باغیظ وخشم آخوندی گفته بود: ” می گویند مغزها فرار می کنند . به جهنم که فرار میکنند. چه بهتر که این مغزهای پوسیده فرار کنند. ما علم و دانش غربی نمی خواهیم. اگر شما هم فکر میکنید که اینجا جایتان نیست فرار کنید. راه باز است.
(کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار)

همه ی گرفتاری های ما از دانشگاههاست. هر چه می کشیم از طبقه ای است که ادعا می کند روشنفکریم حقوق دانیم دانشگاهی هستیم.
(کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار)

برهمین اساس است که کمترین توجه وسرمایه گذاری دراین رشته حیاتی ازبدوپیدایش جمهوری ارتجاعی قتل عام، مشاهده میشود. تنها به مثابه مشت نمونه خرواردرحاکمیت آخوندی کافی است نگاهی بکنیم به اوضاع وخیم ودردناک یکی ازاستانهای بزرگ وقدیمی وپهناورایران.

 دراستان محروم سیستان وبلوچستان بنا به گزارش رسانه های خود رژیم بیش از11 هزارکمبود کلاس درس و قریب به 12 هزارکمبود معلم وجوددارد. (1)

بسیاری ازاین کلاسها درمناطق روستایی ودورافتاده بعضا دراصطبل حیوانات ویا کپرها ویا درمحیطهای بازبرگزارمیشود. کلاسها وساختمانهایی که درحال فروریختن برسردانش آموزان ومعلمان زحمتکش کشورند.
بر اساس دستورالعمل آموزش و پرورش خود ملاها، تمامی مدارس كشور موظف هستند تا نسبت به استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس خود اقدام كنند اما هنوز روستاهایی در كشور وجود دارند كه به اعتراف خود مسوولان آموزش و پرورش، كلاس‌‏های آن با چراغ‌‏های والور و علاالدین گرم می‌‏شود و هیچ بازرسی به این مدارس سرك ‌‏نمی‌‏كشد تا سیستم‌‏های گرمایی این مدارس استاندارد شود. از 500 هزار كلاس درس كشور 30 درصد یعنی 150 هزار كلاس همچنان از بخاری نفتی كه گفته می‌شود استاندارد هست استفاده می‌كنندبه همین دلیل ودلایل بسیاردیگردرطول سالیان نکبتی آخوندها بکرات کلاسهای درس دانش آموزان آتش گرفته وصدها نفرزنده زنده درآتش نفرت آخوندها جزغاله شده وبسیارانی تاابد مجروح شده اند. (2). مدرسه دخترانه روستایی بنام شین آباد ازتوابع پیرانشهر به دلیل نداشتن تجهیزات گرمایشی استاندارد برسرزبانها افتاد. این حادثه هولناک وتلخ آتش سوزی درساعت 8 صبح روزچهارشنبه  15 آذر1391 بوقوع پیوست. (3)

اخیرا کودکان معصوم مدرسه ای را دیدم که دانش آموزانش درهوای بسیارسرد مجبورشده بودند باپوشیدن لباسهای زمستانی همراه خودشان پتوهم داشته باشند.

  مدرسه جدحانی در روستای مزنده شاوه از توابع شهرستان رامشیر که در میانه چاه‌ها و فلرهای نفتی واقع‌شده است!.(4)

  همه این کمبودهای وحشتناک عمدی را بگذارید درکناربذل وبخششهای ملایان درمنطقه واقصا نقاط جهان به منظورصدورتروریسم وارتجاع.  شنیدن کمک به بازسازی مدارس ویران شده سوریه  دراین اوضاع واحوال برخشم انباشته مردم ستمدیده بسی می افزاید. خبرگزاری دولتی ایرانا اخیرا نوشته بود::.

محسن حاجی میرزایی – وزیرآموزش وپرورش ملاها-در بدو ورود به فرودگاه دمشق در جمع خبرنگاران از آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی واحدهای آموزشی سوریه که براثر جنایات جنگی تروریست‌های تکفیری داعش آسیب‌دیده است، خبر داد. اگرچه سردمدران رژیم تحت فشارافکارعمومی وفضای مجازی مجبورشدند خبررا اندکی تعدیل کنند وبگویند قصدشان کمک مالی نبوده است ولی کیست که نداند ولایت پوشالی آخوندی، سالانه میلیاردها دلارازمنافع مردم ایران را خرج صدورتروریسم درخارج وسرکوب مردم بپاخاسته درداخل مرزها میکند. تجربه 40 ساله آحاد مردم غیرتمند ومبارزایران نشان میدهد تا رژیم نکبتی وجنایتکارولایی برسرکارهست ، آش همان است وکاسه همان. راه وچاره خرد کردن همه کاسه وکوزه ها ی فلاکت حاصله سالیان برسرعمامه وقبا وردای آنهاست ولاغیر.

زیرنویس:

محمد قرایی- سوئد

بهمن ماه نود وهشت