محمود نیشابوری: قیام تاسرنگونی

قیام تاسرنگونی

محمود نيشابوري

چون كاسه خوش نقش كه از سنگ زمانه

صد بار ترك خورد و نشكست شمائيد

 

واقعيت:

واقعيت هميشه بر ميل و خواسته انسان استوار نيست. انسان آرزو و آمالي دارد  ، سليقه

هاي گونا گون دارد و ما در انتخاب و سائل و رنگها حق انتخاب داريم. واقعيت پديد ه اي است كه ممكن است، خواسته ما را تأ مين نكند، ولي درست بودنش را تحميل مي كند و در اين راستا آدم حتي ممكن است آنرا رد كند و حاشا كند ، اما واقعيت حرف آخر را مي‌زند ،آنكس دمكرات و فهيم است دنبال واقعيت است. كسي نمي تواند روز بودن يا شب بودن را منكر شود.

هماورد:

هميشه در دنياي معمول تمام ديكتاتور هاي دنيا، به خصوض آخوند ها ،هماورد خودش را  به طور مستمربزبان مي آورد و به بقيه كاري ندارد چون خطر آفرين نيستند. از بدو پيدايش شوم رژيم آخوندي ميلياررد ها پول صرف تبليغات، ضربه زدن نظامي، دستگيري و اعدام، دار و بساط  شلاق عليه مجاهدين را در جاي جاي وطن پهن كرده است، تا چنين تداعي شود كه هر كار هرابي در اين مملكت مي شود مقصرش مجاهدينند!، جوانان و نوجواناني كه در زمان  نظام آخوندي بدنيا آمدند با اين فرهنگ آشنا مي شوند، آنقدر منافق، منافق مي گويد كه در محاوره همه استفاده مي كنند. چرا!

حالا همين جوان و نوجوان ايراني كه آلوده به فرهنگ آخوندي شد ه اند، نيم ساعت صحبت بكنيد همه چيز در هم مي ريزد و مي فهمندند چگونه رژيم آنها را  در دستگاه خودش برده است، بي جهت نيست كه صد ها فيلم، هزاران  راهپيمايي و ميز كتاب و  سايت عليه مجاهدين درست  مي كنند براي چه است!،

فرصت طلبان:

هميشه در شرايط سهل و دشوار در انقلابات افرادي كه  به ظاهر دلسوز مردم مي دانند هويدا مي شوند و سنگ انقلاب به سينه مي زنند و به انقلابيون مي گويند: كجا بودي تا حالا! و…

اين عناصر در هر شكل و شمايلي كه باشند ريشه و بنياني ندارند و نهايتاً با  سير  انقلاب حذف مي شوند.

ما چه مي گوئيم، كارنامه شاه و شيخ مشخص است و بحث اين نيست كه شاه كمتر از آخوند ها كشته و  ايران را نابود كرده است، مسئله اين است كه  ديكتاتور خوب و بد نداريم، حتي اگر نظامي چند نفر را بكشد، بالاخره جنايتكار است.

سيد علي  و همه سران نابكار رژيم در رابطه با قيام مردم ايران واضخ گفتند، كه مجاهدين همه آشوبها و قيامها را راه راندازي كردند و همه ورق پاره هايش اراجيف عليه مجاهدين است. در يك كلام دشمن به زبان اشهد مجاهدين ر ا آلترناتيو خود  دانست.

بلي، مجاهدين وبه عنوان نيروي انقلابي و پيشتاز بايستي مهياي  قيامها باشد، پيامهاي  رهبر انقلاب و ر‌ئيس جمهور  خواهر مريم ر ا ديديم،كه چگونه مورد حمايت مردم و جوانان سراسر كشور قرا ر گرفت، ارتش آزاديبخش ملي، هزار اشرف و هزاران يگان شورشي و…

علاوه براين، تظاهرات هوادااران مقاومت در سراسر كشور هاي مختلف در حمايت مردم ايران را همه ديديم، بلي انقلاب مردم ايران اين بار صاحب دارد مقاومت سرشته بخون مردم ايران.

بلي مجاهدين قدرت بسيج دارند، هوادار كثيري دارند در داخل و خارج از كشور.

حالا  آخوند هاي هزاران بار گفته اند مجاهدين عددي نيستند، ولي چرا مي ترسند، حتي از نام مجاهدين!.

مجاهدين بار ها گفتند، كاش كساني باشند كه بيش از مجاهدين مقاومت كنند، همين مجاهدين پشت سرشان هستند.

كهكشان هر ساله بيش از صد هزار ايراني آزاديخواه در گرد همايي سالانه  حضور دارند،

و همياري مجاهدين كه چگونه از تمام ايرانزمين با همه توش و توانشان به فرزندان مجاهدشان ياري مي رسانند.

بلي آنانكه بنحويي مجاهدين را ياري نمي كنند، اشكالي ندارد ولي مرزبندي با آخوند ها داشته باشيد، حرفهاي آخوند ها را به كار نبريد.

در خواب دوش پیری در  کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرّد
از برق این زمرّد
، هین دفعِ   اژدها   کن

مجاهدين در قلوب انسانهاي استوار و آگاه حي و حاضرند. مجاهدين هرگز سوداي قدرت نبوده و نيستند آنچه مي كنند وظيفه شان است، فداي حداكثر، بي نام ونشان بودن،

بلي اين مقاومت سرشته به خون  نظام پليديان زمان را سرنگون مي كند.

شاه سلطان ولايت مرگت فرا رسيده

آتش جواب آتش!

درود، درود

محمود نیشابوری

16 01 2018

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...